ANNOUNCING THE ‘EXCITING SOUTH INDIA REGIONAL CONVENTION’ IN BENGALURU FROM 01:00 PM TO 06:00 PM ON SUNDAY, 21 AUGUST 2021. ENTRY FREE. LIMITED SEATS...!! # GRAND ‘SHPL EASTERN INDIA REGIONAL CONVENTION FROM 10:00 AM – 04:00 PM ON SUNDAY, 04 SEPTEMBER 2022 IN ‘SCIENCE CITY AUDITORIUM', KOLKTA, WEST BENGAL. LIMITED SEATS. FOR ENTRY PASSES, KINDLY CONTACT YOUR TEAM LEADERS

Rank Achievers - CROWN DIAMOND

# Member Code Name
1 SH7954612 B BHASKARA REDDY
2 SH6958174 SRINIVASAREDDY CHILAKALA
3 SH6528147 SARBHANU NESSA
4 SH1063769 PANKAJ SURESH CHANDEKAR
5 SH5317322 AK DREAMERS
6 SH6429900 Rajpal Prajapati
7 SH6780429 P .nagaiah
8 SH9832230 SERAJUL HAQUE
9 SH9990016 TARAK DOLU BAI
10 SH8661874 SWASTIN PRADHAN
11 SH6773567 Tasser yassum
12 SH3363624 ZAKIR HUSSAIN
13 SH1668401 PONBALAN
14 SH2518068 SANDEEP THAPA
15 SH0097624 ROHIT KUMAR
16 SH6894167 BITTU
17 SH1128737 YATHESH KUMAR
18 SH8883795 ALEN SOUGRAKPAM
19 SH1706553 AMIT PRASAD
20 SH8144944 SAVITRI BAI
21 SH5397926 chandan kumar paswan
22 SH5938417 MANORAMA SAHOO
23 SH8489023 LAIRENLAKPAM BEMBEM DEVI
24 SH6800944 Azeemuddin
25 SH3602124 SANDEEP KUMAR PATEL